Overheid smijt met belastinggeld om dure externen in te huren

Stiekem

Uit eigen onderzoek door het AD blijkt dat de overheid kwistig strooit met belastinggeld om externen in te huren. Tegen de hoofdprijs. Ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten betalen forse uurtarieven uit aan extern personeel. Zonder daar transparant in te willen zijn. Lees: stiekem. En ja, daar zakt mijn broek dubbel vanaf. Ten eerste is het wel erg makkelijk om (belasting)geld van een ander (de burger) over de balk te smijten. Ten tweede is het extreem laf om dat ook nog eens stiekem te willen doen. Trefwoord: mentaliteitsdefect.

Salarissen boven de ministersnorm

Salarissen boven de ministersnorm (179.000 euro) komen met regelmaat voor. In 2016 zouden er ruim twintig externen boven de ministersnorm zijn gehonoreerd. Omgerekend verdienen deze figuren een uurtarief van 175 euro of (veel) hoger.

Topje van de ijsberg
In werkelijkheid ligt het aantal externe grootverdieners natuurlijk veel hoger omdat veel bestuursorganen geheimhouding betrachten. Ofwel: slechts het topje van de ijsberg is in kaart gebracht.Standaarddooddoener die bestuursorganen gebruiken om de dure inhuur van externen te rechtvaardigen: ‘We hebben zelf daarvoor de benodigde expertise niet in huis’ #geeuw.

Welbekende plank
Wat het allemaal zo erg maakt: de inhuur van topverdieners is legaal. Want de Wet Normering Topinkomens (WNT) – die de salarissen voor topambtenaren aan banden legt – geldt niet voor overig extern overheidspersoneel. Het wetsvoorstel om daar verandering in aan te brengen ligt nog op de welbekende plank. Lees hier het volledige artikel. Bron: AD.

Huiskamervraag

Deze keer in de vorm van een Stelling:

De overheid is verplicht volledig transparant te zijn over inhuur van externen

Eens of oneens? (Graag met korte toelichting)

Het Laatste Tafeltje

Reacties zijn gesloten.