Apothekers verlagen zich tot dodelijke chantagepraktijken


Iemand die zijn zin niet krijgt, heeft 3 opties. Of hij
legt zich bij de situatie neer. Of hij gaat open en bloot in verzet. Of hij gaat de boel chanteren.

Huh, ik wil het graag over apothekers hebben. En nu eens niet over hun traagheid van handelen als je hun toko binnenwandelt. Dat lange wachten is weliswaar irritant. Maar niet dodelijk.

Wél dodelijk zijn de chantagepraktijken waaraan apothekers in ons land zich momenteel op grote schaal schuldig maken. Nu zorgverzekeraars apothekers sinds begin dit jaar niet
meer extra betalen voor medicijncontrole.

De nuffige apothekers pikken dat niet. En controleren dus
niet meer of de voorgeschreven recepten deugdelijk zijn. Nabellen en controleren van medicijnoverzichten kost immers tijd en geld.

‘Dus’ kiezen apothekers ervoor om patiënten vogelvrij te verklaren. Met als rechtstreeks gevolg dat patiënten door onjuist
medicijngebruik in het ziekenhuis belanden. Volgens ingewijde bronnen zou dat op jaarbasis al om honderden gevallen gaan. En zouden er zelfs al patiënten overleden zijn.

Ik roep de apothekers in dit land op om per direct te stoppen met hun walgelijke chantagepraktijken.  Vecht je vete lekker uit met de zorgverzekeraars. Maar níet over de rug van nietsvermoedende patiënten. Want dat is echt misdadig.

In het verlengde hiervan: apothekers die geld belangrijker vinden dan de gezondheid van de mensen die ze moeten bedienen, doen er goed aan om hun toko te sluiten. In het besef dat dit aanpoten wordt voor de crew van de drie apotheken die dan nog overblijven.

Ton Broekhuisen

Reacties zijn gesloten.