“Die zien we nooit meer… terug”

"Doe Petrus de groeten"

Nederland is (was) een land met een goed, maar peperduur, sociaal vangnet. Om dat enigszins in stand te kunnen houden, dient er doorlopend naar creatieve oplossingen te worden gezocht.

Prutsers
Met name het sterk groeiende aantal bejaarden in ons land is punt van zorg voor de beleidsmakers (een geheime colonne op zichzelf gerichte prutsers).

Achteruitkijkspiegels
Al langere tijd vallen me de bedrukte gezichten in bejaardenhuizen op. Trefwoord: achterdochtig. Op de gangen lopen deze oudjes met achteruitkijkspiegels. Ook is er een levendige handel in boerka’s.

Elsje
Een anoniem oudje (de 87-jarige Elsje de Beer): “Veel wil ik er niet over zeggen. Maar steeds als een van ons voor een onderzoekje naar het ziekenhuis moet, zingen we in koor: “Die zien we nooit meer terug…”

Reacties zijn gesloten.