Heet de machinist werkelijk Badr Hari? #gedichtje

Een Sensation-ganger ligt aan puin

hij lijkt door een trein te zijn overreden

heet de machinist werkelijk Badri Hari

of stellen riooljournalisten hun lezers tevreden?

Ton Broekhuisen

2 Reacties op Heet de machinist werkelijk Badr Hari? #gedichtje