Mariko Peters en Buitenlandse Zaken: fout duo #opinie

Zoals ik mijn Metro-column van vandaag al schrijf: Mariko Peters (Kamerlid GroenLinks) heeft een terugkeergarantie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het klopt dus dat het interne onderzoekje van Buitenlandse Zaken naar haar functioneren destijds als diplomate in Afghanistan een wassen neus is.

Peters stond destijds op de loonlijst van Buitenlandse Zaken. Dat staat ze nog steeds. Ze is alleen even met buitengewoon verlof gedurende haar Kamerlidmaatschap.
Het onderzoekje heeft slechts gediend om het jokkebrokje in de vaart te houden.

Zoals bekend adviseerde Mariko Peters in 2005 namens Buitenlandse Zaken positief over een subsidieaanvraag van haar bedmaatje Robert Kluijver.
Dat is belangenverstrengeling van de zuiverste soort.

Met het interne neponderzoekje maakt Buitenlandse Zaken duidelijk dat foute belangenverstrengeling gemeengoed is op dit ministerie.
Met zulke voorbeeldfiguren is ons land reddeloos verloren. Bah!

Reacties zijn gesloten.