Nurten Albayrak: slechts topje van de graaiberg #opinie

Als je – zoals ik – veel roept, heb je natuurlijk een grote kans dat je (héél soms) iets zinnigs zegt.

Betrokkenheid
Eindelijk is het zover. Ik verkondig al jaren dat ik de betrokkenheid van managers die hun brood verdienen in het vluchtelingenwerk pas geloof, als ze hun diensten tegen het minimumsalaris aanbieden. De vraag wat IK van Nurten Albayrak, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vind, is daarmee volstrekt beantwoord.

Jaarsalaris
Zoals inmiddels is uitgelekt, strijkt Nurten Albayrak een jaarsalaris op van 273.000 euro. In ruil daarvoor heerst ze Khadaffi-achtig. Wie tegenspartelt wordt geëlimineerd.

Excessen
Zoals het altijd gaat bij dit soort excessen, gaat (in dit geval) minister Gerd Leers (CDA, Immigratie en Asiel) het salaris terugbrengen naar maximaal de Balkenende-norm van 180.000 euro.

Erger
Alsof deze kwestie hiermee uit de wereld is. Dat Leers er nog over na moet denken of Albayrak het teveel ontvangen salaris terug moet storten, maakt de zaak alleen nog maar erger.

Prijspakkers
Want NATUURLIJK moet Albayrak dit geld terugstorten. Om te beginnen. Verder moet deze enge tante per onmiddellijk uit haar functie worden ontheven. Zonder enig recht op een uitkering, wachtgeld of andere prijspakker.

Dodelijk signaal
Met haar autoritaire graaigedrag heeft mevrouw Nurten Albayrak een dodelijk signaal afgegeven in deze tijd van bezuinigingen. Zo lang de Albayraks van deze wereld zo ongegeneerd en ongestoord hun zakken lopen te vullen, is elk morele oproep van de overheid richting de solidariteit van Jan met de Pet een lachertje. Dát wil ik op de derde dinsdag van september (Nationale Bezuinigingsdag) toch graag even gezegd hebben.

Reacties zijn gesloten.