Overjarig #gedichtjevandedag

Van een afstand
heeft hij de allure
van een jonge god

Bij nader studie blijkt
dat hij nodig
in de revisie mot

Ton Broekhuisen

Reacties zijn gesloten.