Politieke partijen zijn te ijdel om landsbelang centraal te stellen #stelling

"Wat een prutser ben ik toch"

Het Catshuis-overleg plofte omdat geen overeenstemming kon worden bereikt over de forse bezuinigingsslag die moet worden gemaakt. Mark Rutte (VVD) en Maxime Verhagen (CDA) wezen Geert Wilders (PVV) aan als zondebok. Volgens Geert Wilders is het net andersom. Dat schiet dus lekker op.

Gezeik
Het gezeik of geluiden van links of rechts komen, leidt vreselijk af van waar het louter en alleen om móet gaan: het landsbelang. In de vaderlandse politiek staat niet het belang van de Nederlanders centraal, maar het belang van de politieke partijen zelf.

Lachen
In dit verband wijs ik even op de glunderende gezichten van de Saps, Pechtolds, Roemers en al die andere ijdeltuiten die nu hun kans schoon zien om zélf nadrukkelijker aan de touwtjes te kunnen trekken. Zodat deze woordgoochelaars (nóg) vaker aan kunnen schuiven bij Pauw en Witteman. Want wat vált er in hemelsnaam te lachen na dit Catshuis-echec?

strong>Wijn
Wíe er ook aan de macht komt: het is lood om oud ijzer. Alle partijen doen zó veel water bij de wijn om op het pluche te komen, dat elk regeerakkoord hoogstens een slap aftreksel is voor wat écht wenselijk of noodzakelijk is om dit land te laten bloeien.

Peilingen
In plaats van sámen tot ideale oplossingen voor de nijpende problemen te komen, slachten politieke partijen elkaar af. Om in de gunst van de kiezer te blijven. Of komen. Het gaat politieke partijen er niet om of Néderland er goed voor staat. Het gaat politieke partijen erom dat ze er zelf goed voor staan. In de peilingen.

Missie
Om te beginnen, pleit ik er dan ook voor om die oeverloze zeteltjespeilingen af te schaffen. Peilingen zwepen op. En leiden af van de werkelijke missie: Nederland reanimeren!

Stelling
Politieke partijen zijn te ijdel om het landsbelang centraal te stellen

Eens of oneens?

Reacties zijn gesloten.