Privacy belangrijker dan uitkeringsfraude #opinie

Wie om welke reden ook niet in staat is zelf inkomen te vergaren, krijgt een zakcentje van de overheid. Herstel: krijgt een uitkering van de overheid.

Zuur
Anders dan gedacht komt dat geld niet uit de zak van ministers: die kijken standaard zuur. De harde praktijk is dat wél werkende Nederlanders dat geld op moeten hoesten.

Klauwden
Wie denkt dat de ontvangers van dit opgehoeste geld zich moreel verplicht voelen het uit te keren bedrag laag te houden, komt bedrogen uit. Uitkeringsfraudeurs klauwden er in 2010 liefst 119 miljoen euro bij. Het jaar daarvoor was dat niet veel minder: 118 miljoen euro

Meer zout
Om nog wat meer zout in de wonden van de wél werkenden te strooien, laat Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken, weten dat het hier alleen gaat om fraude die is bewezen. Op eigen titel: de vrees is gerechtvaardigd dat het echte bedrag aan uitkeringsfraude vele malen hoger is.

Prijzenpot
Ruim 81.000 tegen de lamp gelopen uitkeringsfraudeurs verstrekten onjuiste informatie aan hun uitkeringsinstantie. Enige doel: de eigen prijzenpot extra spekken. In de helft van de gevallen betrof het bijstandsuitkeringen. Voor Paultje de Krom reden om te kijken of gemeenten meer bevoegdheden moeten krijgen om fraude te lijf te gaan.

Privacy
Een lumineus idee van Paultje natuurlijk. Het wachten is weer op de eerste twee fraudeurs die samen op één adres wonen. En twee keer een solo-uitkering ontvangen. Maar dat niet geconstateerd wensen te zien worden door een gemeentefunctionaris. En die dat via heisa in de media uitventen. Logisch natuurlijk, want privacy is belangrijker dan uitkeringsfraude.

Reacties zijn gesloten.