Scooters: de nieuwe melkkoetjes #opinie

Als Chef Complottheorieën District Groot Urk leid ik een druk bestaan. Momenteel onderzoek ik of ‘de vijand’ probeert via incompetente burgemeesters het gezag van dit land te ondermijnen. Ook probeer ik aan te tonen dat de overheid niet meer bestaat. Er zijn aanwijzingen dat Piet Hein Donner een Thunderbird-achtige is.

Leep
Ook leep gedrag van gemeenten ontgaat mij niet. Als IK hoor dat Amsterdam het heeft gehad met de scheurende scooters binnen haar gemeentegrenzen, is MIJN achterdocht gewekt. Gemeente en politie van Amsterdam gaan middels een zogeheten handhavingsoffensief keihard optreden tegen ‘het tuig op twee wielen’. Zelf rijd ik sinds een paar weken scooter. En toeval bestaat niet.

Extra conroleren
De Amsterdamse politie gaat vooral extra controleren op snelheidsovertredingen. Maar ook op: helmplicht, rijbewijsbezit, alcoholgebruik en verkeersovertredingen. Sneller en makkelijker geld ophalen, is immers ook in Amsterdam ondenkbaar.

Voorloper
Ik verdenk Amsterdam ervan als voorloper te gaan fungeren voor een landelijke trend. Het regent scooters in ons land. En daar valt qua parkeergeld NIETS aan te verdienen. DAT is de gemeenten natuurlijk een doorn in het oog. Want vervoersmiddelen zijn er immers om door de overheid uitgemolken te worden.

Prognose
Ik voorspel dat scooterrijders zwaar gaan worden aangeslagen via nog te verzinnen heffingen. Denk aan: van rijkswege verstrekte scooteruniformen, verplichte tweemaandelijkse APK-keuringen op stabiliteit en zogeheten hufterheffingen. Ook komt er een wet die bepaalt dat geparkeerde scooters tot zwerfvuil worden gerekend. Waarmee de weg geopend wordt voor speciale parkeergarages voor scooters. Prettig weekend!

Reacties zijn gesloten.