Seks tijdens het huwelijk is verplichte kost #leerzaam

Als twee mensen elkaar erg aardig vinden dan trouwen ze. Man met vrouw, vrouw met vrouw, man met man. Zolang je maar niet met een hert voor het altaar verschijnt (geeft te veel problemen met de ringen) is alles mogelijk.

Samenwerkingsverband
Het huwelijk is een samenwerkingsverband. Met een duidelijk takenpakket. Een klassieke rolverdeling is er echter niet meer. In een huwelijk tussen twee mannen bijvoorbeeld ontkomen we er niet aan dat een man de keukenscepter zwaait.

Stapelbed
Waar in de meeste huwelijken de echtelijke sponde net zo goed een stapelbed zou kunnen zijn, vindt in sommige huwelijken WEL seks plaats. In Frankrijk is seks tijdens het huwelijks zelfs wettelijk verplicht (artikel 215 van het Frans burgerlijk wetboek). Inclusief sancties bij verzuim.

Smoezen
Een 51-jarige Fransman werd er door zijn echtgenote van beticht niet aan ‘zijn huwelijkse plichten’ te voldoen. De man voerde allerlei smoezen op: hij zou onder meer te vermoeid zijn door zijn werk. Maar de rechter trapte daar niet in.

Bardiensten
Bovenstaande doet me denken aan de regels die tennis-, hockey-, en voetbalclubs hanteren als vrijwilligers hun verplichte bardiensten af willen kopen. Gewoon omdat ze te vermoeid zijn door hun werk.

Raadsel
Ze kunnen dan een boete betalen. Of er zorg voor dragen dat iemand anders hun taken waarneemt. Waarom de Franse wetgeving niet in deze laatste mogelijkheid voorziet, is ook mij een raadsel.

Reacties zijn gesloten.