Spookburgers: zelfs bij McDonald’s onbekend #informatief

We leven in een tolerant land. Staat er nog in verouderde geschiedenisboeken. Zelfs minister Henk Kamp (VVD, Sociale Zaken) heeft zijn gevechtstenue aangetrokken.

Jacht
Henkie gaat jacht maken op spookburgers. Dat zijn types die zelfs bij McDonald’s niet op de menulijst voorkomen, maar toch bijstandsuitkeringen innen. Veel van dit soort vaag rondzwevende geesten zijn er gelukkig niet: slechts 400.000.

Briljant
Kamp komt met een briljant criterium op de proppen. Voortaan kunnen alleen Nederlanders van wie de gegevens correct voorkomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA), aanspraak maken op een uitkering.

Blij
Waarom dit niet nu pas bedacht is, kan IK u niet uitleggen. En daar ben ik maar wat blij om!

Reacties zijn gesloten.