Stelling: Bijstandsgerechtigden die aangeboden werk weigeren, raken hun uitkering kwijt

 

Amper een half jaar geleden werden zevenhonderd ’Rotterdamse’ werklozen (bijstandsuitkering) met bussen naar tuinbouwkassen in het Westland vervoerd. Slechts in 19 gevallen leverde dat een baan op. En dat is bitter weinig natuurlijk.

Bovenstaande mislukking is volledig te wijten aan gebrek aan motivatie. Vreemd genoeg van twéé kanten. Want (ook) werkgevers in het Westland zijn gek op werknemers die willen knallen. Voor weinig pegels. En dan hebben we het toch al gauw over Polen. Herstel: Oost-Europeanen.

Allergisch
Dat alle Nederlanders met een bijstandsuitkering chronisch allergisch zijn voor een wekker gaat me te ver. Maar dat een deel van de ‘bijstandstrekkers’ liever lui dan moe is, acht ik waarschijnlijk. Dat een deel ook nog eens (te) hoge noten op de zang heeft, staat wat mij betreft ook wel vast. Niet toevallig is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken dat bijstandsontvangers weinig moeite doen om aan werk te komen.

Laars
De eerlijkheid dwingt me toe te geven dat ik onderzoeken graag aan mijn laars lap. Want meestal worden ze in scene gezet. Om de vooraf bedachte conclusie te staven. Maar vooral realiseer ik me dat het altijd makkelijk praten is. Als je zelf niet in een bijstandssituatie zit. Of ligt.

Hobby’s
Hamvraag is: zou IK me te werk laten stellen in een tuinbouwkas in het Westland? Eerlijk antwoord: Nee! Ik zou dat alleen doen als mijn bijstandsuitkering werd stopgezet. Pas dan zou ik mijn hobby’s minder prioriteit geven.

Stelling
De Stelling van de Dag laat dus zich makkelijk raden:

Bijstandsgerechtigden die aangeboden werk weigeren, raken hun uitkering kwijt

Eens of oneens?

Reacties zijn gesloten.