Stelling: Werklozen die aangeboden werk weigeren, verliezen het recht op een uitkering

"Op naar het beloofde (West)land"

 

Maandag werden er 17 bussen werklozen richting de kassen in het Westland gestuurd. De keuze van de passagiers in kwestie was niet reuze: het aangeboden werk in de kas aanvaarden. Of het risico lopen gekort te worden op de uitkering. Al was er een ontsnappingsmogelijkheid: ongeschiktheid voor de aangeboden baan. Ik schreef er gisteren dit blog over.

Geen trek
Nauwelijks tot mijn verbazing blijken niet alle uitverkoren uitkeringsgerechtigden even enthousiast. Zwak uitgedrukt. Een honderdtal ‘slimmeriken’ zorgde er maandag al voor de bus naar het beloofde Westland te missen. En 58 mensen die maandagmorgen niet op dat idee kwamen, hebben met terugwerkende kracht ook geen trek in een groene werkplek.

Kern
Saillant in dit verband: enerzijds vinden ‘we’ dat ‘die Polen ons land overspoelen. En ons werk afpakken. Polen zijn zo gezien een bedreiging. Anderzijds vinden ‘we’ het werk dat Polen doen (ook in de kassen), beneden ons niveau. Want in de kern komt het dáár toch op neer. De stelling van de dag laat zich dus makkelijk raden.

Stelling
Werklozen die aangeboden werk weigeren, verliezen het recht op een uitkering

Eens of oneens?

Reacties zijn gesloten.