Stelling: Wie niet meewerkt aan onderzoek, is onschuldig

Een waggelende man stapt zijn auto in. De politie ziet hem even later slingerend wegrijden. Wat opvalt is dat de man beide armen ver moet strekken om bij het stuur te komen.

Lastig
De politie dwingt de automobilist tot stoppen. Pas na een uur lukt dat. De man zit met zijn dronken kop op de achterbank. En dan is remmen lastig.

Blaastest
Natuurlijk wil de politie meteen een blaastest afnemen. Maar de man weigert. Waardoor niet vastgesteld kan worden of de man werkelijk onder invloed is. Dús is de man niet onder invloed. Toch?

Gelderland
De provincie Gelderland weigert halsstarrig details over het declaratiegedrag van vorige colleges van Gedeputeerde Staten vrij te geven. Waardoor niet aangetoond kan worden dat er gesjoemeld is. Dús is er niet gesjoemeld. Toch?

Stelling
Wie niet meewerkt aan onderzoek, is onschuldig!

Eens of oneens?

2 Reacties op Stelling: Wie niet meewerkt aan onderzoek, is onschuldig

  1. René schreef:

    Het ligt er maar net aan aan wie je verantwoording schuldig bent. Openbaar bestuurders hebben een mandaat, maar zijn niet verheven. Zij hebben verantwoording af te leggen voor hun acties. Het minste wat je mag eisen is transparantie.

    Echter, als in mijn buurt een meisje is verkracht en de politie wil een grootschalig DNA-onderzoek doen, dan hoeven ze op mijn medewerking niet te rekenen. Ik ga mijn DNA niet afstaan om te bewijzen wat ik al weet. Dat mag echter niet gezien worden als reden voor verdenking. Ik ben die verantwoording simpelweg niet schuldig.

  2. Ton Broekhuisen schreef:

    Ik respecteer je mening. Natuurlijk. Maar ik zou altijd meewerken aan een DNA-onderzoek zoals door jou geschetst. Wie niet meedoet, is in mijn ogen automatisch verdacht. Want waarom zouden anderen ook niet mogen weten, wat jij al weet? De dader weet ook dat hij het gedaan heeft. En wil dat graag voor zichzelf houden. Daar ben ik #dus tegen.