Verontwaardiging Tweede Kamer over Polen-meldpunt PVV is gespeeld

"Ik kan hier ongestoord mijn gang gaan. Top!"

 

De Tweede Kamer keurt het PVV-meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen af. Een daartoe door D66-leider Alexander ‘Glad’ Pechtold ingediende motie werd gisteren aangenomen. Strekking van die motie: er wordt een hele grote groep mensen onnodig weggezet op deze manier.

Incompleet
Dat klinkt integer. Maar ís het niet. Deze motie is namelijk incompleet. En louter bedoeld om de PVV weer eens in een kwaad daglicht te stellen. Dat mag. Maar niet via goedkope succesjes.

Ivo
Als Alexander Pechtold, met in zijn kielzog de meerderheid van de Tweede Kamer, vindt dat Midden- en Oost-Europeanen niet gestigmatiseerd mogen worden, dan moet er ook per direct een motie van afkeuring worden ingediend tegen de handelswijze van minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten.

Mobiele bendes
Stoer de televisiecamera’s inkijkend, liet Ivo Opstelten gisteren weten dat hij gericht Oost-Europese bendes aan gaat pakken. Deze zogeheten mobiele bendes zorgen voor steeds meer criminaliteit in Nederland. in 2011 werden er 1400 door mobiele bendes gepleegde inbraken opgelost. Bij 62 procent daarvan waren Polen, Roemenen en Litouwers betrokken.

Lijstje
Er slingert zelfs een lijstje rond over ‘specifieke vaardigheden/aandachtsgebieden’. Litouwers zijn bedreven in auto-inbraken, Bulgaren zijn geboren zakkenrollers en Roemenen skimmen als gekken. Volgens dat lijstje.

Stigmatiseert
Naar mijn weten zijn er nooit speciale overvalteams geformeerd om Hongaren, Chinezen, Antillianen, Marokkanen of rondtrekkende Ieren te bestrijden. Ook Eskimo’s hebben hier vrij spel. Dús stigmatiseert Ivo Opstelten Oost-Europese bezoekers van dit land.

Vraag
Mijn vraag aan Alexander Pechtold en de Tweede Kamer: waar blijft déze motie van afkeuring? Of past dat niet in jullie selectieve verontwaardiging?

Reacties zijn gesloten.