Waarom mannen praktisch nooit zwanger zijn #informatief

Omdat we momenteel toch al weinig tot niets aan ons hoofd hebben, werd het hoog tijd voor een nieuw bangmakertje.
Daartoe wordt de omvang van de taille in de strijd geworpen.

Buikomvang
Onderzoekers (dat zijn mensen die u en ik nooit op straat tegen zullen komen) hebben een verband aangetoond tussen buikomvang van ouderen (tussen de 65 en 75 jaar) en de kans op hart- en vaatziekten.

Eigen titel
Op eigen titel voeg ik hieraan toe dat (te) dikke buiken ook op jongere leeftijd al in de weg zitten.

Meetlint
Dus rijpe zestiger en prille zeventigers pak NU een meetlint. En bidt. Vrouwen: komt uw lint uit op een lengte van 105 cm of meer, dan kunt u beter meteen even gaan liggen. Mannen: vanaf een buikomtrek van 123 cm bent u voortaan een risicogeval.

Bezwijken
Concreter: met bovengenoemde lintafstanden is de kans om te bezwijken aan hart- en vaatziekten dubbel zo groot dan die van uw leeftijdsgenoten met een ‘gemiddelde’ buikomvang: 80 centimeter bij vrouwen en 94 centimeter bij mannen.

Pienter
Met bovenstaande resutaten in gedachten begrijp ik ineens waarom er relatief weinig zwangere mannen zijn. Het zoveelste bewijs hoe pienter Moeder Natuur is.

Reacties zijn gesloten.