Werkgevers meten met twee maten #opinie

Stilstand is achteruitgang. Zeker voor werknemers. Jarenlang werden ze door hun werkgevers achter de vodden gezeten. Wie qua opleidingen niet in zichzelf wilde investeren (vakjargon), werd bij een reorganisatie het eerst naar de dienstuitgang geloodst.

Naar nu blijkt, hebben werkgevers de laatste jaren fors bezuinigd op de opleidingsuitgaven voor hun medewerkers. Soms tot wel 20%.
Deskundigen (een onder impulsen van programma’s als Pauw & Witteman explosief uitbreidende sekte) wijten de daling aan de recessie. Opleidingsbudgetten staan dan vaak als eerste onder druk.

Volgens het door tijdschrift HR Strategie geïnitieerde onderzoek gaven werkgevers in 2010 per werknemer gemiddeld 794 euro uit. In 2008 was dat nog 988 euro.

Mijn conclusie: als een werknemer – om welke reden dan ook – niet toe komt aan extra opleidingen, dan wordt dat door de werkgever als negatief uitgelegd. Als de werkgever minder opleidingsfaciliteiten aanbiedt, dan is dat wél legitiem.
Wie dit logisch vindt, is (dús) een werkgever.

Reacties zijn gesloten.