Wij van WC-Eend

Bierval


Na de ontmaskering van ‘onderzoeker’ Diederik Stapel werken wetenschappelijke onderzoeken en hun uitkomsten vooral op de lachspieren. De slogan Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend vertelt dit hele verhaal in een notendop.

Eerlijk
Nu hoor ik u vragen: “Maar er zal toch af en toe ook nog wel een onderzoek zijn dat wél klopt? En in dat geval: Hoe herkennen we zo’n eerlijk onderzoek?”

Bier
Mijn antwoord, kort en bondig: Ja, er zijn wel degelijk onderzoeken met zuivere uitkomsten. Maar die worden nooit in de publiciteit gebracht. Logisch: alle bierbrouwerijen kunnen meteen dicht. Zodra uitlekt dat bier vooral problemen veroorzaakt.

Vuistregel
Een vuistregel dan maar. Check altijd wie de zender/sponsor is van de onderzoeksresultaten. Wees standaard gezond achterdochtig.

Reacties zijn gesloten.