Cameralens drijft wig tussen Suzanne en Foto Klein

FOTO KLEIN
Vrijdag, 12 december 2014.
De nieuwe case in Metro’s klachtenrubriek Van Klacht Naar Pluim?
Lees hier de volledige case.

Reacties zijn gesloten.