Gaat hypotheekverstrekker Florius alsnog overstag? #klachtvandeweek

Op 10 juni 2013 kwam deze klacht binnen op de redactie van Klacht van de Week.

Klacht betreft welk bedrijf/welke organisatie?
Florius

Wat is je klacht?
Hypotheekbank Florius komt zorgplicht bij overlijden van de hypotheekhouder niet na

Case:
Nabestaanden worden ongevraagd opgezadeld met langlopende verplichtingen, dit omdat de zorgplicht door veel financiële instellingen meer opgevat wordt als een ‘ zelf-zorg plicht’ die blijkbaar bij nabestaanden ligt. Financiële instellingen blijken niet verplicht te zijn om nabestaanden te informeren. Nabestaanden moeten alles zelf uitzoeken! Het is maar dat u het weet.

Wat vooraf ging
In december 2008, vlak voor kerst, overleed onze vader plotseling op
82 jarige leeftijd. Hij woonde na het overlijden van onze moeder alleen in zijn prachtige appartement in de gemeente Renkum. Wij, zijn zonen, wonen in de Randstad en een woont in de Verenigde Staten.
Het appartement is een koopappartement. Mijn vader had medio € 2008 nog een hypotheek van circa €68.000 op zijn appartement. Het gaat om de thans bekende aflossingsvrije hypotheek, die loopt bij Florius Hypotheken.

Het overlijden is door de erven netjes gemeld bij Florius (de Hypotheekbank). Via de nabestaandendesk (denken wij) hield Florius de eerste maanden contact met de erven. Dit contact ging onder andere over het uitblijven van de maandelijkse rentebetalingen, dit door de blokkade op de bankrekeningen. Ook de adreswijziging werd netjes door hen verwerkt.

Allereerst is het na overlijden verplicht om via de notaris een verklaring van erfrecht laten opstellen. Zoiets duurt even, vooral als een van de erven in het buitenland woont. In de tussentijd blijft iedereen die iets met de overledene te maken had, of die een bijdrage bij de uitvaart had geleverd, schrijven en soms zelfs dreigen, vooral als betaling uitblijft. Natuurlijk heel vervelend als een organisatie op haar geld moet wachten, maar de erven kunnen pas betalen als de bank de bankrekeningen vrij geeft. Dat doet men pas nadat de verklaring van erfrecht is ontvangen.

Ook de Nederlandse Staat staat vooraan in de rij om geld te mogen ontvangen (successierecht). De erven hebben de eerste maanden na het overlijden van hun dierbare erg veel te doen en te regelen. Voor velen en zo ook voor ons , naast drukke banen, een gezinsleven en privé regelzaken.

Na zo’n 16 maanden, net nadat voor een klein leningsdeel een verlengingsbrief van Florius is ontvangen en in de haast getekend, slaat ten aanzien van de hypotheek de twijfel toe. Op het moment dat het even rustiger is, komt de verlengingsbrief weer op tafel en rijst bij ons als erven de vraag, waarom een nieuwe termijn van 10 jaar door Florius is geadviseerd. De tweede vraag die bij ons opkomt is: waarom worden wij door Florius gehouden aan de rentetermijnen die met onze vader overeengekomen zijn? Zou het niet logischer zijn geweest dat Florius dit eerst aan ons gevraagd had? Florius weet dat wij van het huis af willen. Was een jaartarief of een flexibele rente dan geen beter advies geweest?

Wij gaan te rade bij Florius. Het antwoord laat enige maanden op zich wachten, maar dan komt Florius met een verklaring. Florius: “U had als erven binnen 12 maanden na overlijden van uw vader mogen kiezen voor een andere rentetermijn (bv jaarrente). U heeft dat niet gedaan, dus u zit nu tot 2018 vast aan de huidige rente” . Onze vraag of Florius ons daar niet op had moeten wijzen, wordt door Florius stellig van de hand gewezen. Het staat in de algemene voorwaarden en die worden wij geacht te hebben als erven. In ieder geval had onze vader deze (met bergen aan andere papieren – hij was tot vlak voor zijn dood nog redelijk actief en hield alles bij). Over sluiten mag van Florius, maar dan wel tegen een forse boete!

Florius laat zich volgens ons van een zeer vreemde en harde kant zien.
De zorgplicht die er is voor iedere financiële instelling, wordt hier door Florius als een soort van ‘ zelfzorg-plicht voor de erven’ opgevat. Wij, erven (en dus als natuurlijke personen nieuwe klanten van Florius), hadden alles zelf moeten uitzoeken. Een keurige brief waarin Florius meldt aan erven wat de mogelijkheden en verplichtingen zijn, hoeft volgens Florius niet. Dat een medewerker van Florius in een van de gesprekken had kunnen wijzen op onze rechten, schijnt volgens Florius ook niet tot de taken te behoren. De enige taak die Florius medewerkers blijkbaar hebben, is erven erop wijzen dat de rente nog betaald moet worden. Florius heeft blijkbaar geen enkele plicht tot advisering. Blijkbaar is een ‘goed’ advies, de erven/nabestaanden gewoon een nieuwe rentevast periode aan te bieden voor 10 jaar.

Huidige situatie
Tot vandaag (juni 2013) toe loopt de eindeloze discussie met Florius.
Die verwijst ons naar KifiD, de ombudsman voor hypotheken. Maar in de media is al lang bekend geworden dat de KifiD altijd partij kiest voor de hypotheekverstrekker en bijna nooit voor de klant.

Wij betalen nu vanaf 2009, jaarlijks gemiddeld €1.300 te veel aan rente, omdat wij gehouden worden aan de rentevast periode die onze vader vijf maanden voor zijn dood met Florius overeengekomen is. Het appartement staat al vanaf 2009 te koop. Gezien de huidige woningmarkt zal de verkoop nog lang op zich laten wachten. Ook al staat het appartement voor circa 50% van de waarde (van 2009) nu op de markt, de kans op verkoop is niet al te groot. Dus tot 2018 kan Florius nog veel aan ons verdienen. Wij, erven, schatten in dat dan alle reserves zijn opgesoupeerd en dat we blij mogen zijn als het appartement de hypotheekwaarde haalt. In de tussentijd heeft naast Florius, ook de overheid (landelijk en lokaal) stevig mee geplukt van de rekening van de erven.

Contactgegevens indiener van deze klacht: bij redactie bekend.

Voorlopige rapportcijfers voor Florius
Rapportcijfer oplossingsgerichtheid Florius

Je rapportcijfer voor de oplossingsgerichtheid van het betreffende bedrijf/de betreffende organisatie?
1

Je rapportcijfer voor de geboden oplossing door het bedrijf/de organisatie?
1

Met welke oplossing ben je tevreden?
Een redelijk voorstel

Huidige status:
De redactie van Klacht van de Week gaat contact zoeken met Florius. Insteek: een bevredigende oplossing.

Update:
Contact met Florius op dinsdag 11 juni heeft ertoe geleid dat Florius de klacht opnieuw in behandeling neemt.  Florius heeft de betrokken familie laten weten uiterlijk 21 juni 2013 met een terugkoppeling te komen.

Wordt vervolgd!

1 Reactie op Gaat hypotheekverstrekker Florius alsnog overstag? #klachtvandeweek