Hester (De Bilt): blij met klachtenbemiddelaar Ton Broekhuisen

Klacht over te hoge nota van bedrijf in tuinaanleg

Op 25 september 2017 meldt Hester Fossen (De Bilt) zich bij me met een klacht over een volgens haar te hoge nota van een bedrijf (omgeving Utrecht, naam bedrijf bekend bij mij, TB) in tuinaanleg- en onderhoud. Goed om te weten: vooraf was een vaste prijs afgesproken (400 euro) voor de te verrichten werkzaamheden. Half juni 2017 vonden die werkzaamheden daadwerkelijk plaats. Hester stelt dat een deel van de afgesproken werkzaamheden niet zijn verricht. Ze maakt daarom een bedrag over van 306,50 euro. Het tuinbedrijf in kwestie pikt dat niet. En dreigt met een incassobureau.

Contact met bedrijf

Ik confronteer het bedrijf met de klacht van Hester. Inclusief uitgebreide toelichting. En verzoek om een bevredigende oplossing. Het bedrijf vindt dat het wel degelijk de afgesproken werkzaamheden heeft verricht. Omdat ook Hester haar standpunt niet wijzigt, waardoor een welles/nietesmarathon dreigt, vraag ik het bedrijf om in ieder geval een gebaar te maken zodat het conflict de wereld uit is. Waarop het bedrijf laat weten met tegenzin akkoord te gaan met het al betaalde bedrag. Waarmee het incassobureau van de baan is. Op voorwaarde dat ik het bedrijf niet (positief of negatief) noem. Bij wijze van uitzondering ga ik hiermee akkoord. Om twee redenen: ten eerste wil ik Hester het kostbare gedoe met een incassobureau besparen. Ten tweede: het betreft een klein bedrijf. En mijn missie is niet om hardwerkende zelfstandigen in een kwaad daglicht te stellen. Als er geen verwerpelijk patroon zichtbaar is.

Bedankwoorden Hester

‘Ik heb Ton Broekhuisen ingeschakeld naar aanleiding van een conflict met een bedrijf over de hoogte van een nota. Er was een afspraak gemaakt over werkzaamheden die uitgevoerd dienden te worden en op basis daarvan had bedrijf een prijsberekening gedaan. Niet alle werkzaamheden zijn verricht, ondanks dat eiste het bedrijf het volledige bedrag. Bedrijf reageerde ontwijkend en defensief op correspondentie hierover. Op basis van juridisch advies dat deel van het bedrag ingehouden en de rest betaald. Waarna bedrijf incassobureau wilde inschakelen. Zodoende heb ik Ton Broekhuisen ingeschakeld. Ton heeft bedrijf in kwestie geconfronteerd met mijn klacht. Resultaat: het al betaalde bedrag wordt alsnog geaccepteerd! Hartelijk bedankt Ton!’

Ook spotlights op je klacht?
Heb je ook een consumentenklacht waar maar geen oplossing voor komt? Schakel Ton in. Hoe? Mail je klacht (inclusief toelichting) naar ton@tonbroek.nl
Wordt je klacht geselecteerd, dan sein ik je daar over in.

Ton Broekhuisen

Reacties zijn gesloten.