KlachtenKoning: 3 voorbeelden van afgeteste klachten

afgetste klachten KlachtenKoning klacht over Seats and Sofas

3 afgeteste klachten op een rijtje

De laatste weken bereikten me een drietal klachten waar ik om uiteenlopende redenen niet mee aan de slag ben gegaan. Ik zet deze afgeteste klachten kort op een rijtje. Vooral om duidelijk te maken waar ik wel of niet voor te porren ben. Voor te porren ben: ik moet er zelf van overtuigd zijn dat een klacht redelijk is. Daar put ik mijn motivatie uit.  En voorkom ik om voor verkeerde karretjes te worden gespannen. Verder hanteer ik het principe no cure no pay. Geen resultaat = geen beloning. Wél resultaat = een redelijke vergoeding. En dat is nooit de hoofdprijs! Lees: wat heb je er voor over om je klacht opgelost te krijgen? Niets? Prima! Maar zoek het dan lekker zelf uit. Of schakel een dure advocaat in. Oh ja: om het netjes te houden, laat ik in onderstaande cases de namen van zowel de indieners van de klacht als het ‘aangeklaagde’ bedrijf weg. Bij wel behandelde klachten vermeld ik de betreffende namen standaard wél. Trefwoord: transparantie!

Klacht over afgesloten jaarabonnement sportschool

Na al acht jaar bij dezelfde sportschool (ergens in het Gooi) gesport te hebben (het eerste jaar met een verplicht abonnement, daarna maandelijks opzegbaar) maakt mevrouw X op 2 maart 2020 de maandfactuur van maart over. Maar in plaats van de reguliere 53 euro maakt ze ‘per abuis’ 622,80 euro over (zijnde de kosten van een jaarabonnement). Al een dag later vraag ze het te veel betaalde geld terug. Maar ook na diverse aanmaningen weigert de sportschool dat. Waarna mevrouw X zich tot mij wendt. Op zich lijkt de klacht redelijk. Maar in de correspondentie met de betreffende sportschool ontdek ik dat er bij de genoemde overschrijving van maart ‘jaarabonnement’ vermeld staat. Zelfs met de toevoeging: ”Ik vind een jaar toch te lang en zou daarom het bedrag van 622,80 euro terugbetaald willen zien”.  Dat is duidelijk heel wat anders dan abusievelijk het verkeerde bedrag overmaken. Dus voel ik me misleid. Dan houdt het voor mij op. Voor alle duidelijkheid: ik vind dat de sportschool coulance had kunnen betrachten. Zeker omdat mevrouw X al zo lang sport bij deze sportschool. Daar had ik ook nog wel op willen aandringen. Maar mevrouw X had toen al de smoor in dat ik haar niet klakkeloos geloofde. Jammer dan.

Klacht over geërfd stukje grond

Meneer B. heeft stukje grond geërfd. Bij verkoop van de grond is het bestemmingplan gewijzigd in woningbouw voor de bouwer. In het koopcontract stond dat meneer B. voorrang van eerste keuze van de woning had. Hij stelt dat de bouwer hem niet adequaat op de hoogte heeft gehouden van deze gang van zaken. Bij de notaris is hiervoor een boeteregeling van kracht. Maar de verzekering wil deze klacht niet behandelen omdat ze hem destijds een bedrijfsverzekering aanbevolen hebben. Met naar nu blijkt een verkeerde rechtsvorm. En ga zo nog maar een tijd door. Kortom: ik ben duizelig afgehaakt. Polissen, notarissen, verzekeringsmaatschappijen is voer voor juristen. Voor mij is daar geen doorkomen aan. Ook al omdat constant het woord privacy in de strijd geworpen zal gaan worden.

Klacht over verdwenen retourzending aan groot bedrijf in sportartikelen

Een online bestelling van 500 euro aan sportkleding/-schoenen voldoet niet aan de verwachtingen. Dus wordt alles retour gezonden naar het sportartikelenwarenhuis. Track & trace geeft aan dat de retourzending op de plaats van bestemming aangekomen. Maar terugbetaling van genoemde 500 euro blijft maar uit. Ook na diverse pogingen via Facebook / messenger. Telefonisch blijkt het bedrijf in kwestie onbereikbaar. In het héél kort: uiteindelijk laat het bedrijf weten dat er 1 artikel (een broek) is ontvangen. En dat er daarom 100 euro zal worden teruggestort. Dat pikt de indiener van deze klacht niet. Waarna hij KlachtenKoning inschakelt. Ik gaf aan de klacht te willen oplossen. Op basis van no cure no pay. Dus: als ik de klacht niet opgelost zou krijgen, was mijn inzet gratis. In het geval dat ik er wel een bevredigende (vooraf te bepalen) oplossing uit zou peuteren wilde ik graag een voorstel van een vergoeding. Waar ik dan ja op nee op zou zeggen. Dat voorstel is niet gekomen. Zelfs een reactie bleef uit. Dubbeltje, eerste rang. Dan houdt het op. Ingewikkelder is het niet.

Reacties zijn gesloten.