Missie typischton.nl

Ton Broekhuisen is journalist / tekstschrijver en vooral columnist. Dat bewees hij onder meer jarenlang in Metro. Ook op Twitter (account @tonbroek) is de kenmerkende baldadige ondertoon aanwezig.
Op typischton.nl wordt álles wat smeekt om een kritische beschouwing, van baldadig commentaar voorzien. Trefwoorden: kort en bondig. Missie in het  kort: in zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk zeggen!

Reacties zijn gesloten.