Missie typischton.nl

Ton Broekhuisen is journalist / tekstschrijver en vooral columnist. Dat bewees hij onder meer jarenlang in Metro. Ook op Twitter (account @tonbroek) is de kenmerkende baldadige ondertoon aanwezig.
Op typischton.nl wordt het nieuws en álles wat smeekt om een kritische beschouwing, van baldadig commentaar voorzien. Trefwoorden: kort en bondig. Missie in het HEEL kort: het verspreiden van informatieve lachvitamientjes.

Reacties zijn gesloten.