Oxxio dokt bijna 18.000 euro na bemiddeling KlachtenKoning

Oxxio

Klacht over energieleverancier Oxxio #case

Namens de veel in het buitenland vertoevende kleine zelfstandige Mark Kneppers (Leiden) meldt Maudy Koop zich op 7 augustus 2015 met een klacht over energieleverancier Oxxio. Mark wil restitutie van te veel betaalde voorschotten. Maudy, die zich over Marks administratie ontfermt, licht toe: „Mark had een betalingsachterstand. Op zijn verzoek kwam Oxxio met een betalingsvoorstel waarin hij moest aflossen en voorschieten van april tot en met december 2014 (met terugwerkende kracht over 2013). Mark heeft dat gedaan en was volledig bij met betalen. Op 8 december 2014 switchte hij van Oxxio naar Nuon.

Switch naar Nuon

Oxxio bleef na deze switch echter ‘gewoon’ geld van Marks rekening afschrijven. Waardoor het bedrag is opgelopen tot 14.390,48 euro. Mark heeft Oxxio verscheidene keren verzocht om het te veel betaalde bedrag terug te storten. Daarop volgden creditnota’s met steeds verschillende bedragen. Deze bedragen waren nog niet de helft van het bedrag waar Mark recht op heeft. Tot op heden is er niets teruggestort. Graag je dringende hulp!”

Bemiddeling KlachtenKoning

Oxxio belooft ons dit gecompliceerde dossier grondig te bestuderen. Daarna volgt een gedetailleerde beschrijving van het traject vanaf 14 september 2010 (aanmelding bij Oxxio). We volstaan hier met de conclusie van Oxxio: er is een miscommunicatie geweest tussen de klant en Oxxio, de klant en Liander en de klant en Nuon. De switch van Oxxio naar Nuon is correct verlopen: de klant heeft vanaf 8 december 2014 nieuwe aansluitingen gehad van Liander. Hiervan was Oxxio niet op de hoogte. Aan Maudy / Mark wordt een bewijs van de meterstanden op 8 december 2014 gevraagd. Daarna zal de eindnota worden opgemaakt.

Resultaat bemiddeling

Op 24 september 2015 schrijft Oxxio 17.912,23 euro (tegoed van Oxxio 20.147,99 euro minus nog te betalen aan Oxxio 2.235,76 euro) bij op de rekening van Mark Kneppers. Missie geslaagd!

REACTIE OXXIO
„We betreuren het dat deze zaak door miscommunicatie is ontstaan en danken Metro voor de bemiddeling. Hierdoor hebben we de zaak naar ieders tevredenheid kunnen oplossen.”

REACTIE MARK KNEPPERS
„Mijn hartelijke dank voor jouw bemoeienissen en natuurlijk het geweldige resultaat!”

JURYRAPPORT
Mooi dat Oxxio deze klacht alsnog van een bevredigend slotakkoord heeft voorzien. Compliment voor de gedetailleerde updates van Oxxio.

Klacht melden?
Ook een (maar niet opgeloste) klacht melden?
Meld je klacht hier: [maxbutton id=”1″ ] Lees wel eerst nog even de voorwaarden.

Reacties zijn gesloten.